A KALANGU COACHING, www.kalangu.net (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a hírlevél küldése, a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a webáruházban kezelt személyes adatait.

Az Adatkezelő címe: 1143 Budapest, Gizella út 42-44.
Az adatkezelő elérhetősége: evat@kalangu.net

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: regisztrált felhasználók.

Az adatgyűjtés célja: hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis, a weboldalon keresztül jelentkezés tanfolyamokra, coaching, workshop és tréning szolgáltatásokra, a megrendelések teljesítése és számlázás.

A kezelt adatok köre, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők:
Hírlevélre történő feliratkozás esetén, tárolásra kerül a felhasználó által megadott név, és e-mail cím a hírlevél kiküldése céljából, mely adatok nem feltétlenül alkalmasak a személyes beazonosításra. Az adatok tárolására és a hírlevelek kiküldésére a Mailchimp (mailchimp.com, The Rocket Science Group 512 Means Street, Suite 404, Atlanta, GA 30318, USA) hírlevél küldő szolgáltatót használjuk.

Szolgáltatás megrendelése esetén a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: név, elérhetőség (telefon, email), cím, számlázási cím. Ezen adatok tárolását a szolgáltató maga végzi, és harmadik fél számára nem adja tovább.

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelő az elektronikusan tárolt személyes adatokat törlésig tárolja. A megrendelők a megrendelés teljesítését követően e-mailben kérhetik törlésüket az adatbázisból. A hírlevélről bármikor törölhetik saját magukat a hírlevél alján található leiratkozási linkre történő kattintással.

A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél
– tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
– személyes adatainak helyesbítését,
– személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)