Skip to content

PRIVACY POLICY

The translation of this page is at: Kalangu Coaching Privacy Policy

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A KALANGU COACHING, www.kalangu.net domain néven elérhető weboldal (továbbiakban: Adatkezelő) ezúton teszi közzé az Adatkezelő és az Adatkezelőhöz kapcsolódó szolgáltatások keretében végzett adatkezelésre vonatkozó szabályokat, adatkezelési elveket, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

Az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált Felhasználók személyes adatait, kizárólag a hírlevél küldése, a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználók személyes adatait.


AZ ADATKEZELŐ ADATAI
Képviselő: Tornallyay Éva – Kalangu Coaching
Székhelye: 1143 Budapest, Gizella út 42-44.
Email címe:  evat@kalangu.net


AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.


HOZZÁJÁRULÁS AZ ADATKEZELÉSHEZ
A felhasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.


AZ ÉRINTETTEK KÖRE
Regisztrált felhasználók. Amennyiben a Felhasználó nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő Felhasználó kötelessége a Felhasználó hozzájárulásának beszerzése.


AZ ADATGYŰJTÉS CÉLJA

 1. Hírlevél küldése, melyek hasznos tippeket, inspiráló történeteket, promóciókat, rendezvényeket népszerűsítő, valamint szakmai anyagokat tartalmaznak,
 2. a weboldalon keresztül leadott jelentkezés tanfolyamokra, coaching, workshop és tréning szolgáltatásokra,
 3. a megrendelések teljesítéséhez szükséges szerződéskötés,
 4. számlázás,
 5. kapcsolattartás,
 6. blogbejegyzésekhez történő hozzászólás biztosítása.


A FELHASZNÁLÓK ÁLTAL KIFEJEZETTEN MEGADOTT ADATOK KÖRE

 1. Kalangu Coaching Hírlevélre történő feliratkozás.
  Tárolt adatok: név és email cím.
 2. Jelentkezés tanfolyamokra, coaching, workshop és tréning szolgáltatásokra: teljes név, elérhetőség (telefon, email), cím, számlázási cím.
 3. Szolgáltatás megrendeléséhez szükséges szerződéskötéshez szükséges adatok: teljes név, elérhetőség (telefon, email), cím, cégnév, számlázási cím, adószám. Ezen adatok tárolását a szolgáltató maga végzi, és harmadik fél számára nem adja tovább.
 4. Számla kiállításhoz szükséges adatok: teljes név, elérhetőség (telefon, email), cím, cégnév, számlázási cím, adószám.
 5. A www.kalangu.net KAPCSOLAT menüpont alatti űrlapnál: név és email cím.
 6. A www.kalangu.net oldalon hozzászólás a blogbejegyzéshez: teljes név és email cím.


A FELHASZNÁLÓK ÁLTAL MEGADOTT ADATOK
MEGISMERÉSÉRE JOGOSULT LEHETSÉGES ADATKEZELŐK

 1. Honlap tárhely szolgáltató: MAXER Hosting Kft., Budapest XIII. Victor Hugo u. 18-22.
 2. Mailchimp (com, The Rocket Science Group 512 Means Street, Suite 404, Atlanta, GA 30318, USA) hírlevél küldő szolgáltatót használjuk.
 3. Billingo online számlázó program: Octonull Kft., 8230 Balatonfüred, Jókai Mór utca 5.


A WEBOLDAL HASZNÁLATÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN EGYÉBKÉNT GYŰJTÖTT INFORMÁCIÓK

1.     A weboldal használatával összefüggésben gyűjtött adatok

Amennyiben a Felhasználó a weboldalon kifejezetten nem ad meg saját magára vonatkozó adatot, információt, úgy az Adatkezelő semmilyen, a Felhasználóra vonatkozó személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján a Felhasználó személy szerint beazonosítható lenne.

A weboldalra látogatással valamennyi Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a jelen pontban írt adatok, információk rögzítéséhez szükséges külső szolgáltatók által kezelt cookie-kat használjon a weboldallal összefüggésben.

Ilyen adatok a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyek a weboldal használata során generálódnak és amelyeket a weboldalon használt cookie-k a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzítenek. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer – a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – a weboldalra látogatáskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, azaz a Felhasználó ezen adatok alapján nem beazonosítható. Az ilyen adatokhoz kizárólag a cookie-kat kezelő külső szolgáltatók és az Adatkezelő fér hozzá.

Adatkezelő a weboldalon kizárólag külső szolgáltatók (Google, Facebook) cookie-jait használja. A cookie-k rövid szöveg file-ok, amelyeket a weboldal küld a Felhasználó számítógépének merevlemezére, és a Felhasználóra vonatkozó információkat tartalmaznak.

Az Adatkezelő a weboldallal összefüggésben igénybe veszi a Google Analytics rendszer szolgáltatásait. A Google Analytics által kezelt cookie-k a weboldalra látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok mérését segítik. A cookie-k által gyűjtött információk a Google által üzemeltetett külső szerverekre kerülnek továbbításra és tárolásra. A Google ezeket az információkat az Adatkezelő érdekében elsősorban arra használja, hogy nyomon kövesse a weboldal látogatottságát és a weboldalon végzett tevékenységekről elemzéseket készítsen. A Google ezeket az információkat jogosult harmadik személyek részére továbbítani, amennyiben ezt jogszabály kötelezővé teszi. A Google jogosult továbbá ezeket az adatokat az általa az adatok feldolgozásához igénybe vett harmadik személyek részére is továbbítani. Az adatok Google Analytics általi kezeléséről a Google Analytics tud részletes felvilágosítást adni (http://www.google.com/analytics).

Az Adatkezelő hirdetéseit külső szolgáltatók (Google, Facebook) internetes webhelyeken jelenítik meg. Ezek a külső szolgáltatók (Google, Facebook) cookie-k segítségével tárolják, hogy a Felhasználó korábban már látogatást tett az Adatkezelő weboldalán, és ez alapján – személyre szabottan – jelenítik meg a hirdetéseket a Felhasználónak (azaz remarketing tevékenységet folytatnak).

A Google cookie-használata letiltható a Hirdetésbeállítások (bővebb információ: http://www.google.hu/policies/technologies/ads/) segítségével. A Felhasználók a Network Advertising Initiative (http://www.networkadvertising.org/choices/) leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.

A fent említett külső szolgáltatók adatkezelésére az ezen szolgáltatók által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadók, és az ilyen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

2.      Az adatok felhasználásának módja

A fent-említett technológiákkal gyűjtött adatok nem használhatók fel a Felhasználó azonosítására, és az Adatkezelő nem is kapcsolja össze ezen adatokat semmilyen egyéb, esetlegesen azonosításra alkalmas adattal.
Az ilyen adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy az Adatkezelő a weboldalt megfelelően működtetni tudja, amelyhez szükséges különösen a weboldalra látogatási adatok nyomon követése, és a weboldal használattal kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése.
Az Adatkezelő a fentieken kívül felhasználhatja ezen információkat arra, hogy felhasználási tendenciákat elemezzen, illetve a weboldal funkcióit javítsa, fejlessze, továbbá, hogy átfogó forgalmi adatokat szerezzen a weboldal teljes használatról.

Az Adatkezelő felhasználhatja az így nyert információkat arra, hogy a weboldal használatával kapcsolatban statisztikákat állítson fel, illetve elemezzen, valamint, hogy az ilyen azonosításra nem alkalmas statisztikai adatokat (pl.: látogatók száma, legnézettebb témakörök, illetve tartalmak) harmadik személy részére továbbítson, illetve összesítve, anonim módon nyilvánosságra hozzon.

3.      Lehetőség a Cookie-k kikapcsolására

Amennyiben a Felhasználó nem szeretné, hogy a fentiekben írt információkat gyűjtsenek róla a weboldal használatával összefüggésben, az internetböngésző beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja a cookie-k használatát, vagy egyébként módosíthatja a cookie üzenetek beállításait.

4.      Harmadik személyek által elhelyezett cookie-k

A weboldal tartalmazhat olyan információkat, különösen reklámokat, amelyek olyan harmadik személyektől, reklámszolgáltatóktól származnak, akik nem állnak kapcsolatban a Kalangu Coachinggal. Előfordulhat, hogy ezen harmadik személyek is elhelyeznek cookie-kat a Felhasználó számítógépén, vagy hasonló technológiákat alkalmazva gyűjtenek adatokat annak érdekében, hogy a felhasználónak a saját szolgáltatásaikkal összefüggésben címzett reklámüzenetet küldjenek. Ilyen esetekben az adatkezelésre az ezen harmadik személyek által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadók, és az ilyen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.


ADATBIZTONSÁG

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Felhasználók hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozó(k) ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére előírja.

A Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a weboldalon való megadása esetén – annak ellenére, hogy az Adatkezelő adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik –, az adatok védelme teljes mértékben az interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén az Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a Felhasználónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért. Ezen felül a Felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

Az adatbiztonság szempontjából fontos, hogy amennyiben a Felhasználó nyilvános helyen, közös számítógépről látogatja az Adatkezelő weboldalát, a nyilvános hozzáférés következtében a Felhasználó adatai harmadik fél számára is elérhetővé válhatnak, melyért az Adatkezelő nem vonható felelősségre.


AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az Adatkezelő a tárolt személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt tárolja, így elsősorban az adott Felhasználóval fennálló jogviszony fennállásának időtartama alatt kezeli (mely időszak végeztével az érintett Felhasználóra vonatkozó, általa megadott adatok törlésre kerülnek), illetve amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza a hozzájárulását.

A megrendelők a megrendelés teljesítését követően e-mailben kérhetik törlésüket az adatbázisból. A hírlevélről bármikor törölhetik saját magukat a hírlevél alján található leiratkozási linkre történő kattintással. A megrendeléshez és a számla kiállításhoz megadott adatokat az Adatkezelő a törvény által előírt időtartam végéig tárolja.


TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG
A Felhasználó kérelmezheti az adatkezelőnél

– tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
– személyes adatainak helyesbítését,
– személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az Adatkezelőnél személyesen, vagy e-mailben kezdeményezheti.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.


JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék. Amennyiben a Felhasználó úgy érzi, hogy ennek nem feleltünk meg, úgy kérjük írjon nekünk az evat@kalangu.net e-mail címre, vagy a 1143 Budapest, Gizella út 42-44. postai címre.
Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) vagy
 • bírósági eljárást kezdeményezhet.

Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár el, a részletes szabályozás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvényben olvashatók.

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)

Budapest, 2018 május.

Skip to content