Skip to content

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A www.kalangu.net domain néven elérhető weboldal (továbbiakban: Adatkezelő) ezúton teszi közzé az Adatkezelő és az Adatkezelőhöz kapcsolódó szolgáltatások keretében végzett adatkezelésre vonatkozó szabályokat, adatkezelési elveket, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

Az Adatkezelő személyes adatokat csak akkor kér, használ fel és tárol, ha az a honlap működtetéséhez, illetve tevékenységének végzéséhez feltétlenül szükséges. Kizárólag olyan adatok megadását kéri regisztrációkor, amelyek hírlevél és egyéb tájékoztató adatok küldéséhez, a megrendelések teljesítésének, illetve szerződéskötés céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében szükségesek. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználók személyes adatait.

AZ ADATKEZELŐ ADATAI
Képviselő: Tornallyay Éva 
Székhelye: 9523 Villach, Millstätter Str. 8a., Ausztria 
Email címe:  evat@kalangu.net

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA
Az Adatkezelő az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről szóló 2016/679/EU rendeletben (General Data Protection Regulation vagy „GDPR”) meghatározott jogalapok alapján gyűjt és kezel személyes adatokat.

AZ ÉRINTETTEK KÖRE
A weboldalon keresztül regisztrált felhasználók. Amennyiben a Felhasználó nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő Felhasználó kötelessége a Felhasználó hozzájárulásának beszerzése.

AZ ÉRINTETTEK JOGAI
Az adatkezelés által érintett Felhasználót számos jog illeti meg a személyes adataihoz kapcsolódóan.

A Felhasználó kérelmezheti az Adatkezelőnél: 
– tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
– személyes adatainak helyesbítését,
– személyes adatainak törlését vagy zárolását,

Amennyiben az adatkezelést beleegyező nyilatkozat birtokában végezzük, azt bármikor visszavonhatja anélkül, hogy a beleegyezés visszavonása befolyásolná a beleegyező nyilatkozat birtokában a visszavonás időpontjáig végzett adatkezelést. Személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az Adatkezelőnél levélben, vagy e-mailben kezdeményezheti.

Amennyiben úgy érzi, hogy jogai nem vagy nem megfelelően teljesülnek, panaszt tehet az illetékes hatóságnál. Ausztriában ez az Adatvédelmi Hivatal, amelynek elérhetősége:

Österreichische Datenschutzbehörde
Barichgasse 40-42
1030 Wien
T +43 1 52 152-0
E dsb@dsb.gv.at

AZ ADATGYŰJTÉS CÉLJA

 1. Marketing célú hírlevél küldése, melyek hasznos tippeket, inspiráló történeteket, promóciókat, rendezvényeket népszerűsítő, valamint szakmai anyagokat tartalmaznak,
 2. A weboldalon keresztül leadott jelentkezés tanfolyamokra, coaching, workshop és tréning szolgáltatásokra,
 3. A megrendelések teljesítéséhez szükséges szerződéskötés,
 4. számlázás,
 5. kapcsolattartás, kapcsolatfelvétel.

AZ ADATGYŰJTÉS SORÁN MEGADOTT ADATOK KÖRE

 1. Kalangu Coaching Hírlevélre történő feliratkozásnál tárolt adatok: név és email cím. 
 2. Jelentkezés tanfolyamokra, coaching, workshop és tréning szolgáltatásokra: teljes név, elérhetőség (telefon, email), cím, számlázási cím. 
 3. Szolgáltatás megrendeléséhez szükséges szerződéskötéshez szükséges adatok: teljes név, elérhetőség (telefon, email), cím, cégnév, számlázási cím, adószám. Ezen adatok tárolását a szolgáltató maga végzi, és harmadik fél számára nem adja tovább. 
 4. Számla kiállításhoz szükséges adatok: teljes név, elérhetőség (telefon, email), cím, cégnév, számlázási cím, adószám.
 5. A kalangu.net KAPCSOLAT menüpont alatti űrlapnál: név, telefonszám és email cím.


A MEGADOTT ADATOK
MEGISMERÉSÉRE JOGOSULT LEHETSÉGES ADATKEZELŐK

 1. Honlap tárhely szolgáltató: MAXER Hosting Kft., 1134 Budapest, Victor Hugo u. 18-22., Magyarország.
 2. Mailchimpcom, The Rocket Science Group 512 Means Street, Suite 404, Atlanta, GA 30318, USA, hírlevél küldő szolgáltatót használjuk.
 3. billzone.eu online számlázó program: N-Ware Kft. 1139 Budapest, Gömb u. 26., Magyarország.


A WEBOLDAL HASZNÁLATÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN EGYÉBKÉNT GYŰJTÖTT INFORMÁCIÓK

1. A weboldal használatával összefüggésben gyűjtött adatok
Amennyiben a Felhasználó a weboldalon kifejezetten nem ad meg saját magára vonatkozó adatot, információt, úgy az Adatkezelő semmilyen, a Felhasználóra vonatkozó személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján a Felhasználó személy szerint beazonosítható lenne.

A weboldalra látogatással valamennyi Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a jelen pontban írt adatok, információk rögzítéséhez szükséges külső szolgáltatók által kezelt cookie-kat használjon a weboldallal összefüggésben.

Ilyen adatok a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyek a weboldal használata során generálódnak és amelyeket a weboldalon használt cookie-k a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzítenek. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer – a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – a weboldalra látogatáskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, azaz a Felhasználó ezen adatok alapján nem beazonosítható. Az ilyen adatokhoz kizárólag a cookie-kat kezelő külső szolgáltatók és az Adatkezelő fér hozzá.

Adatkezelő a weboldalon kizárólag külső szolgáltatók (Google, Facebook) cookie-jait használja. A cookie-k rövid szöveg file-ok, amelyeket a weboldal küld a Felhasználó számítógépének merevlemezére, és a Felhasználóra vonatkozó információkat tartalmaznak.

Az Adatkezelő a weboldallal összefüggésben igénybe veszi a Google Analytics rendszer szolgáltatásait. A Google Analytics által kezelt cookie-k a weboldalra látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok mérését segítik. A cookie-k által gyűjtött információk a Google által üzemeltetett külső szerverekre kerülnek továbbításra és tárolásra. A Google ezeket az információkat az Adatkezelő érdekében elsősorban arra használja, hogy nyomon kövesse a weboldal látogatottságát és a weboldalon végzett tevékenységekről elemzéseket készítsen. A Google ezeket az információkat jogosult harmadik személyek részére továbbítani, amennyiben ezt jogszabály kötelezővé teszi. A Google jogosult továbbá ezeket az adatokat az általa az adatok feldolgozásához igénybe vett harmadik személyek részére is továbbítani. Az adatok Google Analytics általi kezeléséről a Google Analytics tud részletes felvilágosítást adni (http://www.google.com/analytics).

Az Adatkezelő hirdetéseit külső szolgáltatók (Google, Facebook) internetes webhelyeken jelenítik meg. Ezek a külső szolgáltatók (Google, Facebook) cookie-k segítségével tárolják, hogy a Felhasználó korábban már látogatást tett az Adatkezelő weboldalán, és ez alapján – személyre szabottan – jelenítik meg a hirdetéseket a Felhasználónak (azaz remarketing tevékenységet folytatnak).

A Google cookie-használata letiltható a Hirdetésbeállítások (bővebb információ: http://www.google.hu/policies/technologies/ads/) segítségével. A Felhasználók a Network Advertising Initiative (http://www.networkadvertising.org/choices/) leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.

A fent említett külső szolgáltatók adatkezelésére az ezen szolgáltatók által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadók, és az ilyen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

2.    Az adatok felhasználásának módja
A fent-említett technológiákkal gyűjtött adatok nem használhatók fel a Felhasználó azonosítására, és az Adatkezelő nem is kapcsolja össze ezen adatokat semmilyen egyéb, esetlegesen azonosításra alkalmas adattal.

Az ilyen adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy az Adatkezelő a weboldalt megfelelően működtetni tudja, amelyhez szükséges különösen a weboldalra látogatási adatok nyomon követése, és a weboldal használattal kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése.

Az Adatkezelő a fentieken kívül felhasználhatja ezen információkat arra, hogy felhasználási tendenciákat elemezzen, illetve a weboldal funkcióit javítsa, fejlessze, továbbá, hogy átfogó forgalmi adatokat szerezzen a weboldal teljes használatról.

Az Adatkezelő felhasználhatja az így nyert információkat arra, hogy a weboldal használatával kapcsolatban statisztikákat állítson fel, illetve elemezzen, valamint, hogy az ilyen azonosításra nem alkalmas statisztikai adatokat (pl.: látogatók száma, legnézettebb témakörök, illetve tartalmak) harmadik személy részére továbbítson, illetve összesítve, anonim módon nyilvánosságra hozzon.

3.    Lehetőség a Cookie-k kikapcsolására
Amennyiben a Felhasználó nem szeretné, hogy a fentiekben írt információkat gyűjtsenek róla a weboldal használatával összefüggésben, az internetböngésző beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja a cookie-k használatát, vagy egyébként módosíthatja a cookie üzenetek beállításait.

4.    Harmadik személyek által elhelyezett cookie-k
A weboldal tartalmazhat olyan információkat, különösen reklámokat, amelyek olyan harmadik személyektől, reklámszolgáltatóktól származnak, akik nem állnak kapcsolatban az Adatkezelővel. Előfordulhat, hogy ezen harmadik személyek is elhelyeznek cookie-kat a Felhasználó számítógépén, vagy hasonló technológiákat alkalmazva gyűjtenek adatokat annak érdekében, hogy a felhasználónak a saját szolgáltatásaikkal összefüggésben címzett reklámüzenetet küldjenek. Ilyen esetekben az adatkezelésre az ezen harmadik személyek által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadók, és az ilyen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

ADATBIZTONSÁG
Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Felhasználók hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozó(k) ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére előírja.

A Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a weboldalon való megadása esetén – annak ellenére, hogy az Adatkezelő adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik –, az adatok védelme teljes mértékben az interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén az Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a Felhasználónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért. Ezen felül a Felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

Az adatbiztonság szempontjából fontos, hogy amennyiben a Felhasználó nyilvános helyen, közös számítógépről látogatja az Adatkezelő weboldalát, a nyilvános hozzáférés következtében a Felhasználó adatai harmadik fél számára is elérhetővé válhatnak, melyért az Adatkezelő nem vonható felelősségre.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
Az Adatkezelő a tárolt személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt tárolja, így elsősorban az adott Felhasználóval fennálló jogviszony fennállásának időtartama alatt kezeli (mely időszak végeztével az érintett Felhasználóra vonatkozó, általa megadott adatok törlésre kerülnek), illetve amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza a hozzájárulását.

A megrendelők a megrendelés teljesítését követően e-mailben kérhetik törlésüket az adatbázisból. A hírlevélről bármikor törölhetik saját magukat a hírlevél alján található leiratkozási linkre történő kattintással. A megrendeléshez és a számla kiállításhoz megadott adatokat az Adatkezelő a törvény által előírt időtartam végéig tárolja.

Megszakítás